Χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης