Υποβολή αίτησης χορήγησης αποζημίωσης ειδικού σκοπού