Επιχορηγήσεις

Συνέχισε να διαβάζεις  

Συνέχισε να διαβάζεις  

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως πρώτη αρωγή α) έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών (τροποποιητικές, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα), σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021, β) έναντι στεγαστικής συνδρομής (τροποποιητικές, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα), σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021, γ) για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα (τροποποιητικές, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα), που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021, δ) από επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς (αρχικές ή τροποποιητικές), που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, ε) έναντι στεγαστικής συνδρομής (αρχικές ή τροποποιητικές), σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης και στ) για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

Συνέχισε να διαβάζεις