ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ν. 5960/1933 ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΓΗΣ