Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθ. 47β και 47γ του Κ.Φ.Π.Α. (EU OSS και non EU OSS) για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Υποβολή ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. από υπόχρεους ενταγμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθ. 47β και 47γ του Κ.Φ.Π.Α. (EU OSS και non EU OSS) για το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος

Tags:

Date

31 Jul 2022
Expired!

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 31 Jul 2022
Leave A Comment