Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων Φ.Π.Α. και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, οι προθεσμίες των οποίων ορίζονταν να λήγουν από τις 24 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022, α) από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που κατοικούν ή εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και β) από φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στις παραπάνω περιοχές, αλλά έχουν εξουσιοδοτήσει λογιστές – φοροτεχνικούς που εδρεύουν σ’ αυτές

Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., ανακεφαλαιωτικών πινάκων Φ.Π.Α. και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, οι προθεσμίες των οποίων ορίζονταν να λήγουν από τις 24 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022, α) από φορολογούμενους και επιχειρήσεις που κατοικούν ή εδρεύουν στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και β) από φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους στις παραπάνω περιοχές, αλλά έχουν εξουσιοδοτήσει λογιστές – φοροτεχνικούς που εδρεύουν σ’ αυτές

Tags:

Date

04 Feb 2022
Expired!

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 04 Feb 2022
Leave A Comment