Υποβολή αιτήσεων (νέων ή τροποποιητικών) χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως πρώτη αρωγή α) από επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς (αρχικές ή τροποποιητικές), που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, β) έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης και γ) για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

Υποβολή αιτήσεων (νέων ή τροποποιητικών) χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ως πρώτη αρωγή α) από επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς (αρχικές ή τροποποιητικές), που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, β) έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης και γ) για αποζημίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα που επλήγησαν από το σεισμό που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης

Date

08 Mar 2022
Expired!

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 08 Mar 2022
Leave A Comment