Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τις μισθολογικές περιόδους από 1.1.2019 έως 30.9.2020, για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, με μαγνητικό μέσο στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία εσόδων

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τις μισθολογικές περιόδους από 1.1.2019 έως 30.9.2020, για έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς, με μαγνητικό μέσο στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία εσόδων

Date

31 Mar 2022
Expired!

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 31 Mar 2022
Leave A Comment