Διαβίβαση στοιχείων που αφορούν στη σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, για το φορολογικό έτος 2021

Διαβίβαση στοιχείων που αφορούν στη σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης, για το φορολογικό έτος 2021

Date

27 May 2022
Expired!

Local Time

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 27 May 2022
Leave A Comment