ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

(ΦΕΚ Β 388/3.2.2022) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 3, 5 και 7 του […]

Συνέχισε να διαβάζεις